Datablad

Kanoner

Fjärrstyrd Brandvattenkanon
RCM EL
FWM-EL

Teleskoprör
TR

Tankskydd

Toppåföring
TFG
TFG RSP
TFC

Botteninföring Slangmagasin
BISS

Tryckskumrör
TSR

Skumgeneratorer

Tungskumgenerator
LFG
IHH-W

Mellanskumgenerator
MSR

Lättskumgenerator
UFG

Skuminblandare

Pumpinjektor
API-25
API-65
API-100

Pumpdoserare
IPP
IPPW

Skumpump
BK

Mellaninjektor
LI -25 -40
LI -80 -100 -150

Tankdoserare
ITP
ITPW

Skumkoncentratstankar

Tryckblandartank – Horisontell
IBT-H

Tryckblandartank – Vertikal
IBT-V

Atmosfärisk Skumvätsketank
AFT

Ventiler & Tillbehöv

Automatisk Skumventil
IAFV

Backventil
DCV
SCV

Dräneringsventil
ADV

Avstängningsventil
BAV
BFV

Manöverdon
RC

Skumkoncentrat

Inside Air / Hotfoam / HIEX
IAF

Filmbildande
Arctic AFFF 1%
Arctic AFFF 1×3%
Arctic AFFF 3%
Arctic AFFF 3×3%
Arctic AFFF 3×3% FP Freeze Protected

Re-Healing – Fluorfri
Re-Healing RF1 1%
Re-Healing RF3 3%

Re-Healing – Fluorfri – Alkoholresistent
Re-Healing RF3x3% ATC Freeze Prot.
Re-Healing RF3x6% ATC

Klass-A Skumvätska
Fire-Break

Träningsskumvätska
Re-Healing TF