Home / Articles Posted by niels (Page 3)

All posts by niels

Hamn och Pir

Ett skydd för lastning och lossning av fartyg med brandfarlig vätska kan utformas enligt flera olika regelverk, till exempel ISGOTT eller EN-13565. Ett effektivt sätt att skydda en produktpir är med kanoner placerade på pirdäck, i nivå med angörande fartygs manifold. På så sätt får man god räckvidd samtidigt som kanonen är avskild från den...

Flyghangar

Utformningen av brandskydd för flyghangarer kan göras på många olika sätt. Väljer man att skydda med lättskum har man ett effektivt släcksystem där man fyller hela hangaren med skum på ett fåtal minuter. Detta system ställer dock höga krav på att utrymning av personal sker innan släckinsats påbörjas. Man kan även välja att skydda hangaren med...

Industri och Process

I vissa fall är skumsläcksystem bättre lämpade än konventionella vattensprinklersystem för brandskydd av en processarea, en tillverkningsindustri eller ett lager. Generellt gäller att när brandfarlig vätska används i processer, lagras eller används vid tillverkning, ger skumsläcksystem ofta ett mer effektivt skydd vid brand. Även skydd av vissa fibrösa material, plaster etc kan med fördel skyddas...

Service

Incendium utför service på alla typer av skumsläckningsprodukter och system, nya som gamla. Med ett servicekontrakt från oss vet man att systemet är i god kondition och står redo då olyckan är framme. Vi utför årligen eller på annat överenskommet intervall, besök där systemet ses över samt eventuella reparationer och uppdateringar utförs. Skriftlig rapport lämnas...

Konsultation

Behöver ni hjälp med att utforma ett skumsläcksystem? Har ni ett gammalt skumsläcksystem som ni är osäkra på om det verkligen fungerar? Har Ert skumsläcksystem glömts bort och inte fått tillräckligt med underhåll? Incendium kan hjälpa er både med att utforma Ert skydd och även utvärdera ert befintliga skumsläcksystem. Vi kan upprätta underhållsdokumentation och även...

Helikopterplattform

Eleverade (upphöjda) helikopterplattformar på till exempel sjukhus skall i Sverige skyddas enligt Transportstyrelsen med ett släcksystem. Utformningen av sådant släcksystem kan till exempel vara: Elektriska skumkanoner Vattenocsillerande skumkanoner Pop-up skumsprinkler Ringledning med skumsprinkler Storleken på största angörande helikopter avgör hur kapaciteten på släcksystemet skall dimensioneras. Detta gäller även helikopterplattformar på riggar offshore där CAP437 står...

Offshore

En offshoreinstallation innehåller ett stort antal brandriskområden. Ett brandscenario på en så utsatt plats till havs kan få förödande konsekvenser vad gäller liv och byggnadsvärde. Brandskydd tas därför på största allvar för plattformars olika arbetsområden. Exempel på applikationer som skyddas är: Helikopterplattan som används för transport av personal till och från plattformen, men som även...

Invallning

Invallade cisterner kan med fördel skyddas av skumsystem med fasta mellanskumrör. Det genererade mellanskummet lämpar sig väl för denna utomhusapplikation. Skummet är tillräckligt tungt för att flyta ut snabbt samt ligger kvar vid vindpåverkan. Skumgeneratornerna skall placeras över invallningens kant så att luftintaget sker utanför invallningen. Kontakta Incendium för hjälp med utformning av invallningsskydd. Incendium...

Bilutlastning

Bilutlastningsplatser av klass 1- och klass 2A-vätskor skall skyddas med fast skumsystem enligt räddningsverkets rekommendation ”Brand i oljedepå”. Incendium har levererat ett flertal släcksystem för denna typen av brandrisk. Denna typ av bilutlastningar finns generellt på oljedepåer men även i t.ex. processindustrin. På dessa platser råder ofta brist på tillgängliga uppvärmda utrymmen där skumcentral kan...

Tank och Cistern

Incendium erbjuder ett flertal olika varianter av tankskydd. Man kan välja bland över topp-påföring, botteninföring samt botteninföring med slangmagasin. Tankar med flytande tak skyddas normalt sätt med över-topp-påföring. På dessa tankar riktas det primära skyddet mot det flytande takets tätning och tankens innerväggar. Incendiums Tank Foam Generator TFG finns i flera utföranden. Alla har fördelen...
1 2 3 4