Home / A-svensk / Flyghangar

Flyghangar

Utformningen av brandskydd för flyghangarer kan göras på många olika sätt. Väljer man att skydda med lättskum har man ett effektivt släcksystem där man fyller hela hangaren med skum på ett fåtal minuter. Detta system ställer dock höga krav på att utrymning av personal sker innan släckinsats påbörjas.

Man kan även välja att skydda hangaren med skumkanoner. På detta sätt får man en momentan riktad släckinsats för hangarens golvyta samt under och över flygplanen. Till detta kan användas elektriskt styrda kanoner alternativt vattenoscillerande kanoner.

Eftersom ytorna i hangarerna normalt sett är stora krävs även ofta stora kapaciteter vid utformningen av dessa släcksystem. Det är viktigt att släcksystemet har en kort responstid från brand till detektion och påbörjad släckinsats, eftersom de ekonomiska påföljderna vid en brand i en hangar kan bli mycket kostsamma.

Incendium rekommenderar att använda tillförlitliga detektionssytem med snabb respons som tex ett samplingssystem alternativt flamdetektion i kombination med rökdetektorer.