Home / Articles Posted by niels

All posts by niels

Norwegian Hangar, Gardemoen

Aircrafts is a resource to an airline as in any other industry. But in this case the value of the resource is more concentrated and needs constant upkeep to sustain their value. When repairs and service are performed on an aircraft they are often stored in aircraft hangars. The reasons for this is are both...

Temadag: Brandskydd i avfallsbunker, 8:e Mars

Välkommen till en innehållsrik dag om brandkydd i avfallsbunker på Jönköping Energis kraftvärmeverk i Torsvik. Minska risken för kostsamma storskaliga bränder genom kontinuerlig övervakning. 2014 installerade Jönköping Energi ett automatiskt brandövervaknings- och släcksystem. Redan inom 1 år var investeringen betald. Under dagen presenteras brandövervakning med värmekamerateknik, vattenkanoner och Jönköping Energis erfarenheter av systemet. Det varvas…

Räddningstjänsten Storgöteborg – Vår syn på släckmedel

”Med anledning av den senaste tidens debatt i media och på räddningstjänster i Sverige vill vi på Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) ge vår syn på användning av olika släckmedel. RSG använder olika släckmedel och metoder för att släcka bränder. Det gäller att välja den bästa lösningen vid varje situation för att vara så effektiv som möjligt…

Fluor i dricksvatten på grund av skumvätska

Incendium är återförsäljare av Solbergs skumvätskor som går under namnet ”Re-healing™”. Skumvätskorna är helt fria från fluorföreningar som PFOS, PFOA eller PFAS etc. För ett antal år sedan uppmärksammades att just dessa ämnen är mycket stabila, dvs att de har en mycket lång nedbrytningsprocess, samtidigt som de är skadliga för människor och djur. Dessa giftiga…

Detektion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irureconsectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.cupidatat
1 2 3 4