Home / hem / Räddningstjänsten Storgöteborg – Vår syn på släckmedel

Räddningstjänsten Storgöteborg – Vår syn på släckmedel

”Med anledning av den senaste tidens debatt i media och på räddningstjänster i Sverige vill vi på Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) ge vår syn på användning av olika släckmedel.
RSG använder olika släckmedel och metoder för att släcka bränder. Det gäller att välja den bästa lösningen vid varje situation för att vara så effektiv som möjligt och samtidigt minimera den totala skadan, inte minst avseende miljön.”