Home / Om

Om

Om oss

Vår personal har lång samlad erfarenhet inom brandskydd genom tidigare arbete hos Svenska Skum och Tyco. Med vår gedigna branscherfarenhet kan Incendium erbjuda allt från kompletta ”turn key” systemlösningar till leverans av enskilda produkter och komponenter. Incendium är återförsäljare och distributör för ett antal ledande brandskyddsproducenter.

Vi kan erbjuda ett professionellt stöd med en personlig prägel inom följande områden:

Design och projektering av fasta släcksystem
Försäljning av skumsläckning- och vattendimmasystem samt produkter
Försäljning av jordning och blixtskydd
Totalentreprenaduppdrag
Konsultation och riskbedömning
Igångkörning och uppstart av släcksystem
Service och underhåll av fasta släckanläggningar
Utbildning

Vår ambition är att arbeta med kunden i fokus och med kvalité till rätt pris. Vi prioriterar leveranssäkerhet och hög servicenivå genom hela processen, från projektering till leverans och igångkörning. Vi erbjuder ditt företag skräddarsydda lösningar som passar era behov.

Incendium AB är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001


omabout