Home / A-svensk / Kraftvärmeverk

Kraftvärmeverk

Kraftvärmeverk som eldas med hushållsavfall blir allt vanligare i Europa. Detta är ett kostnadseffektivt sätt att alstra värme och energi samtidigt som avfallet används som bränsle istället för att deponeras. Hanteringen av hushållssopor medför dock en brandrisk då t.ex. kompostverkan eller självantändande kemikalier kan få avfallet att fatta eld. Dessa risker finns både i förvaring och hantering och det är därför viktigt att ha ett adekvat brandskydd. I kraftvärmeverkens avfallsbunkrar identifieras ofta som den största risken och bör därför utrustas med skumsläckningsskydd. Skummet i dessa system verkar som ytspänningsminskande och gör att släckmedlet bättre tränger ner i det fibrösa bränslet.

Incendium kan leverera kompletta skumsystem som aktiveras av värmesökande ir-kameror. Koordinater från ir-kamerasystemet skickas till skumsläcksystemet vilket i sin tur applicerar skum/vatten där brand identifierats. Brandvattenkanoner sveper över området där hög temperatur har detekterats. På så vis kan branden bekämpas i ett mycket tidigt skede per automatik. Vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar som bygger på våra erfarenheter och kundens önskemål som samtidigt tar hänsyn till gällande regelverk.