Home / Applikationer

Applikationer

Applikationer

Fasta släcksystem med skum kan användas vid många olika applikationer och riskområden.
Några av dessa applikationer finns här kategoriserade. Vi beskriver även den service vi som företag kan erbjuda våra kunder då det kommer till brandskydd. Rubrikerna ger dig en kort redogörelse om val av släcksystem samt designkriterier för de olika riskområderna. Kontakta oss om du vill att vi tittar på er applikation och hur ett eventuellt skumsläcksystem skulle kunna se ut.