Home / Produkter

Produkter

Kanoner

RCM EL


Elektrisk fjärrstyrd modulerbar brandvattenkanon
För SAFE area eller upp till ATEX 2G Ex d IIC -40°C

RCM MAN/WO


Brandvattenkanon med manuell styrning eller vattendriven oscillering

Skumgeneratorer

BISS


Botteninjektor för expanderat skum i cistern

Datablad
Instruktioner

IHH-W


Sprinklerdysa för skum
(Tungskum)

LFG


Skumgenerator för invallning
(Tungskum)

Datablad
Instruktioner

MON


Ställbart fixerat kanonmunstycke
(Tungskum)

MSR


 Skumgenerator för bland annat invallning
(Mellanskum)

Datablad
Instruktioner

TFC


Skumgenerator för påföring över topp
(Tryckluftsexpanderat skum)

TFG


Skumgenerator för påföring över topp
(Tungskum)

Datablad
Instruktioner

Manual

TFG RSP


Skumgenerator för påföring över topp av flytande tak
(Tungskum)

Datablad
Manual

TSR


Skumgenerator för botteninjesering med högt mottryck
(Tungskum)

Datablad
Instruktioner

UFG


Lättskumsgenerator som använder inomhusluft
(Lättskum, Inside Air)

Datablad
Instruktioner

Doseringsutrustning

API


Pumpinjektor

Datablad

Instruktioner

IPP


Pumpdoserare

Datablad
Instruktioner

Manual

IPPW


Pumpdoserare med brett flödesområde

Datablad
Instruktioner

Manual

IPPT


Pumpdoserare med brett flödesområde och testutlopp

Datablad
Instruktioner

Manual

ITP


Doserare för tryckblandartank

ITPW


Doserare för tryckblandartank med brett flödesområde

LI


Mellaninjektor

VIP


Viskositetsoberoende doserare för tryckblandartank med brett flödesområde och testutlopp

Datablad
Instruktioner

Manual

Skumkoncentratstankar

IBT-H


Horisontell tryckblandartank

Datablad
Manual

IBT-V


Vertikal tryckblandartank

Datablad
Manual

IBT Pre-Pipe


Tryckblandartank med förmonterad skumdoserare

AFT


Atmosfärisk skumtank

Tillbehör & Ventiler

SM


Sprängmembran

BK


Kugghjulspump för skumvätska

TR


Eldrivet teleskoprör
(För höjning och sänkning av kanon)

IAFV


Automatisk hydraulisk skumventil
(Kulventil)

DCV


Diskbackventil

SCV


Klaffbackventil

ADV


Automatisk Dräneringsventil

Datablad
Instruktioner

BAV


Kulventil

BFV


Vridspjällsventil

RC


Elektriskt manöverdon

Skumkoncentrat

recycle-icon

IAF


Skumvätska för system med Inside Air, Hotfoam eller HIEX

recycle-icon

Versagard AS-100


Senaste generationen av 3×3 alkoholresistent fluorfri skumvätska

recycle-icon

Re-Healing


Fluorfi alkoholresistent skumvätska

recycle-icon

Fire-Break


Skumvätska för klass-A bränder

recycle-icon

Re-Healing TF


Träningsskumvätska