Specialister inom brandskydd

Consilium Incendium AB är ett bolag specialiserat på att förse industrikunder med brandskyddssystem. Våra kunder finns i industrisegmentet och med tyngdpunkt i petrokemisk industri. Vi arbetar på uppdrag av konsulter, projektörer, installatörer och slutkunder för att på bästa sätt uppnå myndigheters och kunders intresse och krav.

Vi har vårt kontor i Kungälv, norr om Göteborg och är verksamma i stora delar av världen.


Incendium är återförsäljare för ett stort antal företag, bland annat Consilium, Xtralis, Solberg, Lightning Eliminators, ACAF och Tyco. Vi arbetar kontinuerligt med deras produkter som komponenter i våra system samt säljsupport.Aktuellt

Temadag: Brandskydd i bränslelager, 10:e oktober

Inbjudan

Välkommen till en innehållsrik dag om brandkydd i bränslelager med Söderenergi på Bommersvik Konferensanläggning. Minska risken för kostsamma storskaliga bränder genom kontinuerlig övervakning. Minska risken för kostsamma storskaliga bränder genom kontinuerlig övervakning. 2015 och 2016 installerade Söderenergi automatiska brandövervakningssystem vid sina bränslelager vid Igelstaverket och vid Nykvarn. Systemen har gett trygghet och idag ligger Söderenergi ett steg före eftersom systemen ger larm tidigt vid förhöjd temperatur. Under dagen presenteras brandövervakning med värmekamerateknik och Söderenergis erfarenheter av systemet. Dessutom kommer FLIR och Incendium att medverka. FLIR är världsledande inom värmekamerateknik. Incendium utvecklar och säljer brandkanonsystem som kan integreras med värmekamerasystem från Termisk Systemteknik. Dagen innehåller dessutom produktdemonstrationer och studiebesök vid Nykvarns bränsleterminal.

Incendium söker ny medarbetare

Incendium expanderar och söker nu en ny medarbetare.
Innesäljare:
Vi söker en person till en administrativ tjänst för orderhantering och enklare offerter. Vi söker en ordningssam och strukturerad person med servicekänsla. Skicka gärna ansökan till work@incendiumfire.com

Räddningstjänsten Storgöteborg – Vår syn på släckmedel

Räddningstjänsten Storgöteborg

”Med anledning av den senaste tidens debatt i media och på räddningstjänster i Sverige vill vi på Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) ge vår syn på användning av olika släckmedel.
RSG använder olika släckmedel och metoder för att släcka bränder. Det gäller att välja den bästa lösningen vid varje situation för att vara så effektiv som möjligt och samtidigt minimera den totala skadan, inte minst avseende miljön.”

Fluor i dricksvatten på grund av skumvätska

svdiconsriconnyteicon

Incendium är återförsäljare av Solbergs skumvätskor som går under namnet ”Re-healing™”. Skumvätskorna är helt fria från fluorföreningar som PFOS, PFOA eller PFAS etc. För ett antal år sedan uppmärksammades att just dessa ämnen är mycket stabila, dvs att de har en mycket lång nedbrytningsprocess, samtidigt som de är skadliga för människor och djur. Dessa giftiga ämnen kommer bland annat från brandskum, men kan också hittas i textiler och i skidvalla etc.

I samtliga av dagens filmbildande skumvätskor finns det fluorföreningar. Dessa skumvätskor benämns till exempel AFFF eller AFFF AR. Fluorföreningarna i dessa skumkoncentrat har kortare kolkedjor än de som bildar PFOS och PFOA, men i dagsläget vet forskarna mycket lite om effekterna av dessa kortare fluorföreningar. Ett faktum är dock att nedbrytningen av kemikalierna är mycket långsam, precis som för PFOS och PFOA. De fluorfria skumvätskor som Incendium erbjuder har mycket goda och dokumenterade släckegenskaper. Till exempel så är det fluorfria skummets dräneringstid betydligt bättre än de filmbildande skumvätskornas (AFFF, AFFF AR).

Kontakta Robert Berger på telefon 0303-44 00 34 för mer information.