Start

Välkommen till Incendium AB Skydd för hamn och pir Incendium har utfört arbeten i flertal stora oljehamnar runt om i världen. Både kanoner och skumgeneratorer används för dessa skydd. Läs mer under Hamn och pir. Skydd av Flyghangar Vi utformar flera typer av släcksystem för flyghangarer där både lättskum och skumkanoner kan användas. Läs mer under Flyghangar. Tillverkning och installation Vi tillverkar och levererar skräddarsydda containers med skumcentraler installerade samt montering av utrustning på skid. Läs mer under applikationer. Offshore och Helideck Incendiums personal har erfarenhet, nödvändig utbildning samt certifikat för att utföra arbete offshore.

Specialister inom brandskydd

Incendium AB är ett bolag specialiserat på att förse industrikunder med brandskyddssystem. Våra kunder finns i industrisegmentet och med tyngdpunkt i petrokemisk industri. Vi arbetar på uppdrag av konsulter, projektörer, installatörer och slutkunder för att på bästa sätt uppnå myndigheters och kunders intresse och krav.

Vi har vårt kontor i Kungälv, norr om Göteborg och är verksamma i stora delar av världen.

Incendium är återförsäljare för ett stort antal företag, bland annat Consilium, Xtralis, Solberg, Lightning Eliminators, ACAF och Tyco. Vi arbetar kontinuerligt med deras produkter som komponenter i våra system samt säljsupport.

Aktuellt

Solberg Versagard™ AS-100

Nästa generations fluorfria skumvätska är här

Solberg och Perimeter Solutions har lanserat en ny typ av biologiskt nedbrytbar, fluorfri skumvätska vid namn VERSAGARD™ AS-100. Denna skumvätska är ett toppmodernt alkoholresistent skumkoncentrat utan fluorföreningar (PFAS). VERSAGARD är utformad för att släcka och säkra både klass A- och klass B-bränder. VERSAGARD AS-100 har fått mycket bra rating vid tester EN 1568-3 och -4 (IA) ICAO, IMO, LASTFIRE och är även UL godkänd.

VERSAGARD AS-100 innehåller en kombination av ytaktiva kolväte-ämnen och tillsatser som ger utmärkta släckegenskaper genom hög skumbildning, ångtrycksmotstånd och skydd mot återtändning (burnback). Denna kombination av släckegenskaper agerar effektivt mot grunda och djupa bränslebränder och fungerar med sötvatten, saltvatten och bräckt vatten.

Många tidigare fluorfria skumvätskor är högviskösa och skapar ofta problem vid dosering men med VERSAGARD AS-100 har SOLBERG lyckats ta fram en fluorfri skumvätska med en viskositetsprofil som är jämförbar med traditionella AR-AFFF-skumkoncentrat. Detta gör skumvätskan mer lättdoserad samt att väldigt många skumdoseringssystem som finns i dagsläget redan är kalibrerade för denna typ av skumvätska.

  • Högsta resultat och certifierad enligt European Standard EN-1568:2018 part 3 & 4 på alla bränslen med både sötvatten och saltvatten – IA/IA – IA/IA
  • Passerar och är certifierad enligt European Standard EN-1568:2016 part 1 & 2 – För användning med mellanskum och lättskum
  • International Maritime Organization certifikat MSC.1/Circ. 1312
  • LASTFIRE certifierad som GOOD/GOOD/GOOD med 3 munstycken (semi, asp, system)
  • Testad och certifierad enligt ICAO Level B – högpresterande på flygbränslen med både sötvatten och saltvatten
  • Internt testat enligt UL 162

Therminus –  Brandskydd med precision

  • THERMINUS aktiveras innan branden uppstår
  • Värmedetektion och positionering i 3 dimensioner
  • Automatiskt styrda brandvattenkanoner
  • Avancerade funktioner, Enkelt gränssnitt

Incendium och Termisk Systemteknik har sedan en tid tillbaka utvecklat Therminus, ett mycket kraftfullt system, som idag används i avfallsbunkrar, sorteringsanläggningar, biobränslelager och flygplanshangarer över hela Norden. Inomhus och utomhus.

Therminus består av ett IR-kamerasystem som ger position i 3 dimensioner på hetpunkter och temperaturtrender samt ett brandsläckningssystem med Incendiums egna brandvattenkanoner med positionering. Tillsammans tillåter dessa att med noggrannhet dämpa värmekällor och släcka bränder i anläggningar där större arealer behöver skyddas. Genom att använda den detekterade hetpunkten som centrum för släckinsatsen får man en precisionsinsats i det faktiska riskområdet. Därigenom kan kapacitetskrav minskas och säkerheten höjas.

Incendium lanserar revolutionerande doserare

Nya hårdare miljökrav har lett till större efterfrågan på mer miljövänliga skumvätskor än den gamla typen av filmbildande skumvätskor som innehåller fluorföreningar. Brandsläckningssystem behöver också testas regelbundet för att säkerställa funktion vilket är kostsamt och påverkar miljön negativt.
Väljer man rätt typ av fluorfri skumvätska så överträffar den i många fall filmbildande skumvätskorna vad gäller släckegenskaper men de bjuder dock på andra utmaningar. Ofta är dessa skumvätskor mer trögflytande vilket gör att doseringen och test blir problematiska.

Incendium har utvecklat två nya typer av doserare som helt förbipasserar problemen med ALLA typer av skumvätskor samt tillåter test utan att blanda skum med vatten. VIP och IPPT har båda hög doseringsprecision och arbetar över ett brett flödesområde med mycket lågt tryckfall.

VIP – är vår nya viskositetsoberoende doserare för bladdertanksystem. Den kan levereras som separat enhet för inbyggnation i nya eller gamla system. Vid önskemål utrustas den även med testutlopp som tillåter inblandningstest utan skum. Se filmen nedan eller ladda ner datablad för mer information.

IPPT – är vår nya doserare för skumvätskepumpar. IPPT levereras med testutlopp och tillåter inblandningstest utan att blanda skum och vatten. Även IPPT kan installeras i befintliga skumsystem. Ladda ner datablad för mer information.

Fluor i dricksvatten på grund av skumvätska

svdicon

nyteicon

Incendium är återförsäljare av Solbergs skumvätskor som går under namnet ”Re-healing™”. Skumvätskorna är helt fria från fluorföreningar som PFOS, PFOA eller PFAS etc. För ett antal år sedan uppmärksammades att just dessa ämnen är mycket stabila, dvs att de har en mycket lång nedbrytningsprocess, samtidigt som de är skadliga för människor och djur. Dessa giftiga ämnen kommer bland annat från brandskum, men kan också hittas i textiler och i skidvalla etc.

I samtliga av dagens filmbildande skumvätskor finns det fluorföreningar. Dessa skumvätskor benämns till exempel AFFF eller AFFF AR. Fluorföreningarna i dessa skumkoncentrat har kortare kolkedjor än de som bildar PFOS och PFOA, men i dagsläget vet forskarna mycket lite om effekterna av dessa kortare fluorföreningar. Ett faktum är dock att nedbrytningen av kemikalierna är mycket långsam, precis som för PFOS och PFOA. De fluorfria skumvätskor som Incendium erbjuder har mycket goda och dokumenterade släckegenskaper. Till exempel så är det fluorfria skummets dräneringstid betydligt bättre än de filmbildande skumvätskornas (AFFF, AFFF AR).

Kontakta Robert Berger på telefon 0303-44 00 34 för mer information.