Home / Datablad Leverantörer

Datablad Leverantörer

Kanoner

Fjärrstyrd Brandvattenkanon
FWM-EL
FJM-EL

Manuell Brandvattenkanon
FJM-MAN

Vattenoscillerande Brandvattenkanon
FJM-WTO

Portabel Brandvattenkanon
FJM-P

Hydrauliskt Styrd Brandvattenkanon
FJM-H

Brandvattenkanon med Justerbart Flöde
FJM-SLN

Tankskydd

Toppåföring
OFG

Botteninföring Slangmagasin
HSSS

Tungskumsgenerator
MLB

Tryckskumrör
PFG

Sprängmembran
SM

Skumgeneratorer

Tungskumssprinkler
SPR-6

Mellanskumgenerator
MRM

Lättskumgenerator
HG
HIEX-5A, HIEX-27
HIEX Louvers & Dampers

Skuminblandare

Pumpinjektor
PI-25/65/100

Pumpdoserare
PP MK2
PPW MK2

Skumpump
BK

Mellaninjektor
MI-25, 25/40, 40, 50, 65
MI-80, 100, 150

Tankdoserare
TP + TPW
TP Mk2
TPW Mk2

Skumkoncentratstankar

Tryckblandartank – Horisontell
MTB-H

Tryckblandartank – Vertikal
MTB-V

Tryckblandartank enligt ASME, UL listad
MTB-A-H/V

Mobil utrustning

Mobil Skumkärra
SK-140

Handhållet tungskumsrör
Low Expansion Foam MLR
Medium Expansion Foam M2-M4
Combi Foam SM2 – SM4

Skumpistol
Medium Expansion Foam Pistol KR 03/90

Portabel Skumgenerator
Fomax-7
MiniFomax

Portabel Mellaninjektor
Model Z2 and Z4