Home / Om

Om

Om oss

Vår personal har lång samlad erfarenhet inom brandskydd genom tidigare arbete hos Svenska Skum och Tyco. Med vår gedigna branscherfarenhet kan Incendium erbjuda allt från kompletta ”turn key” systemlösningar till leverans av enskilda produkter och komponenter. Incendium är återförsäljare och distributör för ett antal ledande brandskyddsproducenter.

Vi kan erbjuda ett professionellt stöd med en personlig prägel inom följande områden:

Design och projektering av fasta släcksystem
Försäljning av skumsläckning- och vattendimmasystem samt produkter
Försäljning av jordning och blixtskydd
Totalentreprenaduppdrag
Konsultation och riskbedömning
Igångkörning och uppstart av släcksystem
Service och underhåll av fasta släckanläggningar
Utbildning

Vår ambition är att arbeta med kunden i fokus och med kvalité till rätt pris. Vi prioriterar leveranssäkerhet och hög servicenivå genom hela processen, från projektering till leverans och igångkörning. Vi erbjuder företag skräddarsydda lösningar som passar dess behov och vi ska alltid försöka förbättra våra processer, våra tjänster och vår kvalitet.

Kvalitet innebär för oss att:

 • Arbeta för att på ett tydligt sätt erbjuda know-how till våra kunder.
  • Detta genom att erbjuda våra kunder en helhetslösning och ständigt vidareutbilda vår personal.
 • Ha hög komponent- och systemkännedom.
  • Genom att all vår personal löpande arbetar på fältet.
 • Att våra produkter och komponenter ska tillverkas med korrekta materialval och ha hög finish.
  • Materialen ska väljas med avseende på applikation, funktion, livslängd och säkerhet. Detta skapar en hög tillförlitlighet och driftsäkerhet för våra kunder.
 • Ha hög tillgänglighet och servicegrad – för kunder, partners och medarbetare.
  • Genom korta svarstider och kontinuerlig statusuppdatering.
 • Leverans ska ske på utsatt tid.

Incendium verkar för att inte påverka miljön negativt. Vi vill att vi kunder, leverantörer och andra intressenter skall uppfatta Incendium som ett företag som tar ansvar och är drivande i miljöfrågor.

Alla som arbetar på Incendium skall hjälpas åt att:

 • Aktivt arbeta för att ständigt förbättra oss i miljöfrågor
 • Följa de miljölagar och krav som berör vår verksamhet
 • Med god kunskap påverka marknaden i en miljövänlig riktning
  • Detta gör vi bland annat genom att vi tagit beslut om att sedan 2017 inte längre sälja AFFF skumvätskor
 • Skydda miljön inklusive förebyggande av förorening
 • Minska energi och resurskrävande arbetsmoment
 • Minska mängden restavfall

 

 

 

Incendium AB är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001