Home / A-svensk / Helikopterplattform

Helikopterplattform

Eleverade (upphöjda) helikopterplattformar på till exempel sjukhus skall i Sverige skyddas enligt Transportstyrelsen med ett släcksystem. Utformningen av sådant släcksystem kan till exempel vara:

  • Elektriska skumkanoner
  • Vattenocsillerande skumkanoner
  • Pop-up skumsprinkler
  • Ringledning med skumsprinkler

Storleken på största angörande helikopter avgör hur kapaciteten på släcksystemet skall dimensioneras.

Detta gäller även helikopterplattformar på riggar offshore där CAP437 står som direktiv för utformning. På dessa platser är ofta helikoptertransport enda möjligheten att ta sig till och från riggen. Normalt sätt finns det inget annat än det fasta släcksystemet för effektiv bekämpning av brand på landningsplatsen.