Home / A-svensk / Offshore

Offshore

En offshoreinstallation innehåller ett stort antal brandriskområden. Ett brandscenario på en så utsatt plats till havs kan få förödande konsekvenser vad gäller liv och byggnadsvärde. Brandskydd tas därför på största allvar för plattformars olika arbetsområden.
Exempel på applikationer som skyddas är:

  • Helikopterplattan som används för transport av personal till och från plattformen, men som även är den viktigaste evakueringsvägen vid en eventuell olycka ombord. Däcket skyddas oftast med skumkanoner eller med pop-up munstycken som matas från ett skumdoseringssystem. Helikopterplattformar dimensioneras enligt ett antal gällande regelverk såsom CAP437, ABS, DNV, Bureau Veritas etc. I tillägg till det fasta systemet finns det ofta portabla pulver- och skumsläckare installerade.
  • Ytor där brandfarlig vara hanteras (oljeborrning och oljehantering till havs) och processareor där risk för spill- och spraybränder är påtagliga, skyddas oftast med skumkanoner alternativt öppna spraymunstycken.
  • Maskinrum representerar en stor risk. Dessa skyddas med ett fast släcksystem. Vanliga system är gasformiga som koldioxid (CO2) eller Novec eller ett vattenbaserat skum- eller vattensystem. Exempel på skum system är skumsprinkler eller HiEx/lättskum. Även vattendimma används för skydd av maskinrum.
  • Transformatorhallar/reaktorhallar (elproducerande plattformar) innehåller känslig utrustning och detekteras ofta med samplande system. Släckutrustningen består ofta av ett skumsprinklersystem alternativt ett gassläcksystem.
  • Bostadsdelar där människor bor och arbetar under sin vistelse på plattformen skyddas normalt med vattendimma alternativt sprinkler.
  • El- och datacentraler samt kontrollrum för viktiga funktioner ombord kan skyddas med till exempel Inergen, Novec eller vattendimma.

Incendiums personal har erfarenhet, nödvändig utbildning samt certifikat för att utföra arbete offshore. Vi utför idag allt från installation av nya släcksystem och samplande detektionssystem, service, drifttagning till svetsarbeten på riggar runt om i världen.