Home / A-svensk / Invallning

Invallning

Invallade cisterner kan med fördel skyddas av skumsystem med fasta mellanskumrör. Det genererade mellanskummet lämpar sig väl för denna utomhusapplikation. Skummet är tillräckligt tungt för att flyta ut snabbt samt ligger kvar vid vindpåverkan. Skumgeneratornerna skall placeras över invallningens kant så att luftintaget sker utanför invallningen. Kontakta Incendium för hjälp med utformning av invallningsskydd.

Incendium kan även hjälpa till att utforma ett passivt brandskydd i form av applicering av skummat glas. Detta innebär att man placerar förpackningar med expanderat, skummat glas inne i invallningen. Vid en poolbrand flyter det skummade glaset på ytan och reducerar värmestrålningen effektivt, vilket förenklar en släckinsats avsevärt.