Home / A-svensk / Bilutlastning

Bilutlastning

Bilutlastningsplatser av klass 1- och klass 2A-vätskor skall skyddas med fast skumsystem enligt räddningsverkets rekommendation ”Brand i oljedepå”. Incendium har levererat ett flertal släcksystem för denna typen av brandrisk.

Denna typ av bilutlastningar finns generellt på oljedepåer men även i t.ex. processindustrin. På dessa platser råder ofta brist på tillgängliga uppvärmda utrymmen där skumcentral kan placeras. Vi levererar därför kompletta skumcentraler i belysta och uppvärmda containrar som byggs i vår verkstad. Dessa skumcentraler utformas tillsammans med kunden och levereras som en plug-in-lösning.

Normalt sett består bilutlastningsskyddet av skumsprinkler som begjuter lastbil och lastplats ovanifrån. I tillägg används mellanskumrör för applicering av ett tjockare skumtäcke över poolbranden eller ett eventuellt spill. Mellanskummet (med skumtal ca. 40) är tillräckligt tungt för att användas för utomhusbruk och ligger kvar även vid vindpåverkan.