Home / A-svensk / Hamn och Pir

Hamn och Pir

Ett skydd för lastning och lossning av fartyg med brandfarlig vätska kan utformas enligt flera olika regelverk, till exempel ISGOTT eller EN-13565. Ett effektivt sätt att skydda en produktpir är med kanoner placerade på pirdäck, i nivå med angörande fartygs manifold. På så sätt får man god räckvidd samtidigt som kanonen är avskild från den omedelbara brandrisken. Kanonerna kan användas för både släckning med skum och kylning med vatten.

Skydd på pirdäck med mellanskum är också effektivt och kan även utformas så att det expanderade skummet rinner över pirkanten och lägger sig på vattenytan. En kombination av dessa skydd är ofta att föredra. Vid utformningen av släcksystemet måste man bestämma om man vill kunna skydda både angörande fartyg samt pir eller ett skydd som enbart riktar sig mot piren och dess struktur.