Home / A-svensk / Industri och Process

Industri och Process

I vissa fall är skumsläcksystem bättre lämpade än konventionella vattensprinklersystem för brandskydd av en processarea, en tillverkningsindustri eller ett lager. Generellt gäller att när brandfarlig vätska används i processer, lagras eller används vid tillverkning, ger skumsläcksystem ofta ett mer effektivt skydd vid brand.

Även skydd av vissa fibrösa material, plaster etc kan med fördel skyddas med skumsläcksystem. Skydden kan utformas som tungskumsystem med sprinklermunstycken, mellanskumsystem med skumgeneratorer eller lättskumsystem (HiEx) med lättskumsgeneratorer.
Rådfråga gärna Incendium om våra erfarenheter vad gäller skydd med skumsläckning på era risker/applikationer.