Home / Articles Posted by niels (Page 4)

All posts by niels

Kraftvärmeverk

Kraftvärmeverk som eldas med hushållsavfall blir allt vanligare i Europa. Detta är ett kostnadseffektivt sätt att alstra värme och energi samtidigt som avfallet används som bränsle istället för att deponeras. Hanteringen av hushållssopor medför dock en brandrisk då t.ex. kompostverkan eller självantändande kemikalier kan få avfallet att fatta eld. Dessa risker finns både i förvaring...
1 2 3 4