Home / hem / Temadag: Brandskydd i avfallsbunker, 8:e Mars

Temadag: Brandskydd i avfallsbunker, 8:e Mars

Välkommen till en innehållsrik dag om brandkydd i avfallsbunker på Jönköping Energis kraftvärmeverk i Torsvik. Minska risken för kostsamma storskaliga bränder genom kontinuerlig övervakning. 2014 installerade Jönköping Energi ett automatiskt brandövervaknings- och släcksystem. Redan inom 1 år var investeringen betald. Under dagen presenteras brandövervakning med värmekamerateknik, vattenkanoner och Jönköping Energis erfarenheter av systemet. Det varvas med Live-demonstration av det automatiska integrerade detektions- och släcksystemet, rundvandring på Torsvik samt produktdemonstrationer. Missa inte möjligheten att se och få mer information om ett system som identifierar och bekämpar brandfaran i ett tidigt skede, innan öppen låga uppstår.