Home / 2017 / maj

Archives for maj 2017

Temadag: Brandskydd i avfallsbunker, 8:e Mars

Välkommen till en innehållsrik dag om brandkydd i avfallsbunker på Jönköping Energis kraftvärmeverk i Torsvik. Minska risken för kostsamma storskaliga bränder genom kontinuerlig övervakning. 2014 installerade Jönköping Energi ett automatiskt brandövervaknings- och släcksystem. Redan inom 1 år var investeringen betald. Under dagen presenteras brandövervakning med värmekamerateknik, vattenkanoner och Jönköping Energis erfarenheter av systemet. Det varvas…

Räddningstjänsten Storgöteborg – Vår syn på släckmedel

”Med anledning av den senaste tidens debatt i media och på räddningstjänster i Sverige vill vi på Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) ge vår syn på användning av olika släckmedel. RSG använder olika släckmedel och metoder för att släcka bränder. Det gäller att välja den bästa lösningen vid varje situation för att vara så effektiv som möjligt…

Fluor i dricksvatten på grund av skumvätska

Incendium är återförsäljare av Solbergs skumvätskor som går under namnet ”Re-healing™”. Skumvätskorna är helt fria från fluorföreningar som PFOS, PFOA eller PFAS etc. För ett antal år sedan uppmärksammades att just dessa ämnen är mycket stabila, dvs att de har en mycket lång nedbrytningsprocess, samtidigt som de är skadliga för människor och djur. Dessa giftiga…