Home / hem / Fluor i dricksvatten på grund av skumvätska

Fluor i dricksvatten på grund av skumvätska

Incendium är återförsäljare av Solbergs skumvätskor som går under namnet ”Re-healing™”. Skumvätskorna är helt fria från fluorföreningar som PFOS, PFOA eller PFAS etc. För ett antal år sedan uppmärksammades att just dessa ämnen är mycket stabila, dvs att de har en mycket lång nedbrytningsprocess, samtidigt som de är skadliga för människor och djur. Dessa giftiga ämnen kommer bland annat från brandskum, men kan också hittas i textiler och i skidvalla etc.

I samtliga av dagens filmbildande skumvätskor finns det fluorföreningar. Dessa skumvätskor benämns till exempel AFFF eller AFFF AR. Fluorföreningarna i dessa skumkoncentrat har kortare kolkedjor än de som bildar PFOS och PFOA, men i dagsläget vet forskarna mycket lite om effekterna av dessa kortare fluorföreningar. Ett faktum är dock att nedbrytningen av kemikalierna är mycket långsam, precis som för PFOS och PFOA. De fluorfria skumvätskor som Incendium erbjuder har mycket goda och dokumenterade släckegenskaper. Till exempel så är det fluorfria skummets dräneringstid betydligt bättre än de filmbildande skumvätskornas (AFFF, AFFF AR).