Home / Archive by Category "hem"

Archives

Temadag: Brandskydd i avfallsbunker, 8:e Mars

Välkommen till en innehållsrik dag om brandkydd i avfallsbunker på Jönköping Energis kraftvärmeverk i Torsvik. Minska risken för kostsamma storskaliga bränder genom kontinuerlig övervakning. 2014 installerade Jönköping Energi ett automatiskt brandövervaknings- och släcksystem. Redan inom 1 år var investeringen betald. Under dagen presenteras brandövervakning med värmekamerateknik, vattenkanoner och Jönköping Energis erfarenheter av systemet. Det varvas med Live-demonstration av det automatiska integrerade detektions- och släcksystemet, rundvandring på Torsvik samt produktdemonstrationer. Missa inte möjligheten att se och få mer information om ett system som identifierar och bekämpar brandfaran i ett tidigt skede, innan öppen låga uppstår.

Räddningstjänsten Storgöteborg – Vår syn på släckmedel

”Med anledning av den senaste tidens debatt i media och på räddningstjänster i Sverige vill vi på Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) ge vår syn på användning av olika släckmedel. RSG använder olika släckmedel och metoder för att släcka bränder. Det gäller att välja den bästa lösningen vid varje situation för att vara så effektiv som möjligt och samtidigt minimera den totala skadan, inte minst avseende miljön.”

Fluor i dricksvatten på grund av skumvätska

Incendium är återförsäljare av Solbergs skumvätskor som går under namnet ”Re-healing™”. Skumvätskorna är helt fria från fluorföreningar som PFOS, PFOA eller PFAS etc. För ett antal år sedan uppmärksammades att just dessa ämnen är mycket stabila, dvs att de har en mycket lång nedbrytningsprocess, samtidigt som de är skadliga för människor och djur. Dessa giftiga ämnen kommer bland annat från brandskum, men kan också hittas i textiler och i skidvalla etc. I samtliga av dagens filmbildande skumvätskor finns det fluorföreningar. Dessa skumvätskor benämns till exempel AFFF eller AFFF AR. Fluorföreningarna i dessa skumkoncentrat har kortare kolkedjor än de som bildar PFOS och PFOA, men i dagsläget vet forskarna mycket lite om effekterna av dessa kortare fluorföreningar. Ett faktum är dock att nedbrytningen av kemikalierna är…