Home / Produkter test

Produkter test

Kanoner

RCM EL


Elektrisk fjärrstyrd modulerbar kanon
För SAFE area eller upp till ATEX 2G Ex d IIC -40°C

Skumgeneratorer

TFG


Skumgenerator för påföring över topp
(Tungskum)

TFG RSP


Skumgenerator för påföring över topp av flytande tak
(Tungskum)

TFC


Skumgenerator för påföring över topp
(Tryckluftsexpanderat skum)

BISS


Botteninjektor för expanderat skum i cistern

TSR


Skumgenerator för botteninjesering med högt mottryck
(Tungskum)

LFG


Skumgenerator för invallning
(Tungskum)

IHH-W


Sprinklerdysa för skum
(Tungskum)

MSR


 Skumgenerator för bland annat invallning
(Mellanskum)

UFG


Lättskumsgenerator som använder inomhusluft
(Lättskum, Inside Air)

Doseringsutrustning

API


Pumpinjektor

IPP


Pumpdoserare

IPPW


Pumpdoserare med brett flödesområde

LI


Mellaninjektor

ITP


Doserare för tryckblandartank

ITPW


Doserare för tryckblandartank med brett flödesområde

Skumkoncentratstankar

IBT-H


Horisontell tryckblandartank

IBT-V


Vertikal tryckblandartank

AFT


Atmosfärisk skumtank

Tillbehör & Ventiler

SM


Sprängmembran

BK


Kugghjulspump för skumvätska

TR


Eldrivet teleskoprör
(För höjning och sänkning av kanon)

IAFV


Automatisk hydraulisk skumventil
(Kulventil)

DCV


Diskbackventil

SCV


Klaffbackventil

ADV


Automatisk Dräneringsventil

BAV


Kulventil

BFV


Vridspjällsventil

RC


Elektriskt manöverdon

Skumkoncentrat

recycle-icon

IAF


Skumvätska för system med Inside Air, Hotfoam eller HIEX

recycle-icon

Re-Healing


Fluorfi skumvätska

recycle-icon

Re-Healing


Fluorfi alkoholresistent skumvätska

recycle-icon

Fire-Break


Skumvätska för klass-A bränder

recycle-icon

Re-Healing TF


Träningsskumvätska