Home / Products test

Products test

Kanoner

RCM EL


Remote/Manual Controlled Monitor – EL

CAD file download

RCM-80 EL DIN EX
RCM-80 EL ANSI
RCM-100 EL ANSI
RCM-150 EL EX

TR


Telescopic Pipe
(För höjning och sänkning av kanon)

CAD file download

Tankskydd

Toppåföring

TFG


Tank Foam Generator
(Tungskum)

CAD file download

RCM-80 EL DIN EX
RCM-80 EL ANSI
RCM-100 EL ANSI
RCM-150 EL EX

TFG RSP


Tank Foam Generator – Rim Seal Protection
(Tungskum)

CAD file download

TFC


Tank Foam Chamber
(Compressed Air Foam)

CAD file download

Botteninföring

BISS


Base Injection device for Semi-Subsurface application

CAD file download

TSR


High Back Pressure Foam Generator
(Tungskum)

CAD file download

Skumgeneratorer

LFG


Low Expansion Foam Generator
(Tungskum)

CAD file download

RCM-80 EL DIN EX
RCM-80 EL ANSI
RCM-100 EL ANSI
RCM-150 EL EX

IHH-W


Wide Angle Spray Nozzle
(Tungskum)

CAD file download

MSR


 Medium Expansion Foam Generator
(Mellanskum)

CAD file download

UFG


High Expansion Foam Generator
(Lättskum, Inside Air)

CAD file download

Skumdoserare

API


Around the Pump Inductor
(Pumpinjektor)

CAD file download

RCM-80 EL DIN EX
RCM-80 EL ANSI
RCM-100 EL ANSI
RCM-150 EL EX

IPP


Pump Proportioner
(Pumpdoserare)

CAD file download

IPPW


Pump Proportioner – Wide Range
(Pumpdoserare)

CAD file download

BK


 Foam Gear Pump
(Skumpump)

CAD file download

LI


Line Inductor
(Mellaninjektor)

CAD file download

RCM-80 EL DIN EX
RCM-80 EL ANSI
RCM-100 EL ANSI
RCM-150 EL EX

ITP


Tank Proportioner
(Tankdoserare)

CAD file download

ITPW


Tank Proportioner – Wide Range
(Tankdoserare)

CAD file download

Skumkoncentratstankar

IBT-H


Bladder Tank – Horizontal
(Tryckblandartank)

CAD file download

RCM-80 EL DIN EX
RCM-80 EL ANSI
RCM-100 EL ANSI
RCM-150 EL EX

IBT-V


Bladder Tank – Vertical
(Tryckblandartank)

CAD file download

AFT


Atmospheric Foam Concentrate Tank
(Skumtank)

CAD file download

Ventiler & Tillbehör

IAFV


Automatisk Skumventil
(Kulventil)

CAD file download

RCM-80 EL DIN EX
RCM-80 EL ANSI
RCM-100 EL ANSI
RCM-150 EL EX

DCV


Diskbackventil

CAD file download

SCV


Klaffbackventil

CAD file download

ADV


Automatisk Dräneringsventil

CAD file download

BAV


Kulventil

CAD file download

BFV


Vridspjällsventil

CAD file download

Kanoner

Fjärrstyrd Brandvattenkanon
RCM EL
FWM-EL

Teleskoprör
TR

Tankskydd

Toppåföring
TFG
TFG RSP
TFC

Botteninföring Slangmagasin
BISS

Tryckskumrör
TSR

Skumgeneratorer

Tungskumgenerator
LFG
IHH-W

Mellanskumgenerator
MSR

Lättskumgenerator
UFG

Skuminblandare

Pumpinjektor
API-25
API-65
API-100

Pumpdoserare
IPP
IPPW

Skumpump
BK

Mellaninjektor
LI -25 -40
LI -80 -100 -150

Tankdoserare
ITP
ITPW

Skumkoncentratstankar

Tryckblandartank – Horisontell
IBT-H

Tryckblandartank – Vertikal
IBT-V

Atmosfärisk Skumvätsketank
AFT

Ventiler & Tillbehöv

Automatisk Skumventil
IAFV

Backventil
DCV
SCV

Dräneringsventil
ADV

Avstängningsventil
BAV
BFV

Manöverdon
RC

Skumkoncentrat

Inside Air / Hotfoam / HIEX
IAF

Filmbildande
Arctic AFFF 1%
Arctic AFFF 1×3%
Arctic AFFF 3%
Arctic AFFF 3×3%
Arctic AFFF 3×3% FP Freeze Protected

Re-Healing – Fluorfri
Re-Healing RF1 1%
Re-Healing RF3 3%

Re-Healing – Fluorfri – Alkoholresistent
Re-Healing RF3x3% ATC Freeze Prot.
Re-Healing RF3x6% ATC

Klass-A Skumvätska
Fire-Break

Träningsskumvätska
Re-Healing TF

Kanoner

RCM EL

Remote/Manual Controlled Monitor – EL
Incendium

CAD file download

RCM-80 EL DIN EX
RCM-80 EL ANSI
RCM-100 EL ANSI
RCM-150 EL EX

FWM EL

Fire Water Monitor
InnovFoam

FJM

Fog/Jet Monitor
Skum